Política SIM

Unirse al foro, es rápido y fácil

Política SIM

Ir abajo
Irene Ferrusola
Irene Ferrusola
Convergencia
Convergencia
Mensajes : 931

DECRET LLEI 19/2016, de 26 de febrer,  pel qual es crea l'Agència de Recerca i Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de Catalunya Empty DECRET LLEI 19/2016, de 26 de febrer,  pel qual es crea l'Agència de Recerca i Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de Catalunya

Jue 22 Abr 2021 - 17:23
DECRET LLEI 19/2016, de 26 de febrer,  pel qual es crea l'Agència de Recerca i Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de Catalunya 156px-Seal_of_the_Generalitat_of_Catalonia.svg

Generalitat de Catalunya
Diari OficialDECRET LLEI 19/2016, de 26 de febrer,  pel qual es crea l'Agència de Recerca i Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de Catalunya
L'epidèmia d'influença sorgida en el primer trimestre de l'any 2016, va demostrar la incapacitat de les institucions de l'Estat espanyol per a alertar i coordinar respostes sanitàries, alhora que la indiferència i la inoperativitat de la seva execució van obstaculitzar i van alentir la capacitat de decisió del Govern de Catalunya davant els fets esdevinguts, derivats de l'epidèmia.

Per això, i amb la necessitat de coordinar la gestió de la informació i recolzar en la resposta davant situacions d'alerta o emergència sanitària catalana o internacional que suposin una amenaça per a la salut de la població de Catalunya, a proposta del Departament de Salut, Benestar Social i Família,

Decreto:

Article I
Es crea l'Agència de Recerca i Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries de Catalunya, el qual és dependent de la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut.

Article II
1. L'Agència és la unitat que coordina la informació, procedent tant de les xarxes existents com d'altres fonts no integrades, i els sistemes de respostes davant situacions de crisis i emergències per a la salut i consum de manera permanent, les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.
2. Aquest institut és, a més, la unitat responsable de l'elaboració i desenvolupament dels plans de preparació i resposta per a fer front a les amenaces de salut pública a Catalunya.
3. A més, desenvolupa i manté el sistema ràpid de detecció, comunicació, avaluació i resposta enfront d'alertes sanitàries; Elabora, en coordinació amb altres organismes públics implicats, plans de preparació i resposta davant amenaces actuals o emergents per a la salut pública; Coordina la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica en col·laboració amb l'Institut Català de Salut.

Article III
1. L'Agència, sota la superior direcció del titular del Departament de Salut, està constituït pels següents òrgans:
a) Comitè Director de Situacions de Crisis i Emergències.
b) Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.
c) Grup Operatiu d'Emergències.
2. El Comitè Director de Situacions de Crisis i Emergències és l'òrgan col·legiat del Govern de la Generalitat, per a la direcció de la gestió de les situacions de crisis i emergències de salut i consum.
a) L'estructura ha d'integrar-se amb els membres del govern sota les següents competències executives:
Secretari General de Salut
Director General de Salut Pública
Director General de Farmàcia i Productes Sanitaris.
Director de l'Institut Català de Salut.
Director General de Consum
b) Com a membres no permanents, i a petició del Comitè, seran part:
Director General de Presidència
Director General de Seguretat Pública
Director General de Pressupostos i Recursos Humans
Tota aquella persona o institució requerida a l'efecte de la legislació vigent.

Disposició Transitòria Única
El present decret llei ha de ser ratificat per resolució del Parlament de Catalunya, en conformitat al que es disposa per l'Estatut d'Autonomia, sense perjudici al fet que el mateix entri en vigor a partir de la seva publicació oficial en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Dispisició Derogatoria
Tota llei i decret, amb rang inferior o igual a la present llei, queda derogat.

Dispisició Final
Aquesta llei entra en vigor després de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el Palau de la Generalitat, Barcelona, 26 de febrer de 2016

Marta Pascal Capdevila
Presidenta de la Generalitat

Volver arriba
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.